صفحه شخصی دکتر محمود ملکی تراکمه ای

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

حدیث پژوهان شیرازمجموع: ۰

بازدید: ۱۱۶

پایان نامه

حدیث پژوهان شیراز

ارسال شده در: 24 آذر 1399 - 18:50 توسط محمود ملکی تراکمه ای

نویسنده
محمد حسین احمدی
استاد راهنما
محمود ملکی

چکیده پایان نامه پژوهش درباره حدیث از دیرباز، میان عالمان رایج بوده است. شناخت موضوعات حدیثی در زمانها و مکانهای خاص برای شناخت تاریخ حدیث، چگونگی پرداخت به مسائل حدیثی و شناخت مکاتب و مدارس حدیثی سودمند است. فارس به ویژه شیراز از حوزه های قدیم علمی است که علوم گوناگون دینی در آنجا تدریس شده یا درباره آنها تالیف شده است. حدیث در شیراز نیز بسیار مورد توجه بوده است. این پژوهش بر آن است تا با شناخت آثار حدیثی این شهر و محدثان آن بخشی از تاریخ حدیث را در این خطه، گزارش و سپس تحلیل کند. چگونگی و چرایی مسائل مختلف حدیثی در این شهر محور اصلی این کار را برعهده دارد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

    نتیجه ای یافت نشد.

مقالات